Vad är Ultraljudsprovning?

Vad är Ultraljudsprovning?

Ultraljudsprovning med puls-eko metoden kan bäst beskrivas som en slags materialradar. En väldigt kort puls av väldigt högfrekventa mekaniska vibrationer skickas in i materialet. Det liknar ljudvibrationer, men dessa kan inte höras och kallas därför ultraljudsvibrationer.

Pulserna fortplantar sig i materialet som en smal stråle tills de når en gräns, till exempel den motsatta ytan av provet eller en intern defekt. Därifrån reflekteras de tillbaka, delvis eller helt och hållet till sändaren, som nu agerar som en mottagare. Tiden mellan utsändningen av pulsen beror på sträckan den färdas, om fortplantningen är konstant för givet typ av material. Om en puls skickas vinkelrätt genom en platta samtidigt som tiden av fortplantning mäts, kan tjockleken på plattan räknas ut. Tjockleksmätaren fungerar genom denna princip med ultraljudet.

För att lokalisera interna defekter i en del, behöver du inte bara veta vilken distans den har färdats, utan också var ljudpulsen kom ifrån samt vilket håll den färdades åt. Större defekter kartläggs genom att lyfta “givaren” av ljudet, som sänder ut samt tar emot ljudpulserna över arbetsytan.


Ultraljudstester historiskt:

Tester av ljudsvängningar har använts i många år i form av örats bedömning genom ljudet av ett föremål (mynt, kopp, däck) avgett när det sattes i svängning genom ett lämpligt slag.

Under andra världskriget utvecklades elektroniken snabbt och radarsystemet uppfanns.

När man även upptäckte att delar av vissa kristaller, som kvarts till exempel, producerade man mekaniska svängningar när en elektrisk växelspänning applicerades på ytan vilket gjorde det möjligt att producera den första ultraljudsapparaten som fungerade via impuls-eko metoden. Fullt fungerande apparater som jobbade enligt denna princip kom ut på marknaden under det tidiga 1950-talet. Sedan dess har de utvecklats en hel del för speciella ändamål, men dom fungerar fortfarande i princip på samma sätt.

Således finns det nu mycket små batteridrivna tjockleksmätare som kan användas för att mäta metalldelar mellan 1 och 100mm tjocklek eller mer.

Vad är tjockleksmätning?

Tjockleksmätning är en av de mest använda metoderna för att undersöka samt testa rör, tankar m.m. En ultraljudssignal sänds ut och ekot som kommer tillbaka lyssnas på för att kunna definiera tjockleken av ett objekt. Används ofta inom olja, gas och kemisk industri.

I samband med undersökningar av tillståndet på anläggningar i drift, används ultraljudstester främst för tjockleksmätningar, varav förminskningar på tjocklekar i väggar orsakade av erosion (mekaniskt slitage) eller korrosion (kemiskt slitage) kan bestämmas.

Vid övervakning kan tjockleksmätning även användas för att mäta strukturella förändringar som kan inträffa i vissa material under påverkan av höga temperaturer men även till exempel väte som kan tränga sig in i materialet.