Vad är Optisk Emissionsspektroskopi (OES)?

Optisk Emissionsspektroskopi (OES)

Optisk emissionsspektroskopi (OES) används i bärbar utrustning.

Utöver allmänna analysmöjligheter har utrustningen även sorteringsmöjligheter, d.v.s. i jämförelse med kodad standard och med möjlighet att programmera avskaffningsnivån samt ett optiskt eller akustiskt larm på avskaffningsnivån.