Vad är Röntgeninspektion?

Röntgeninspektion

En röntgenundersökning använder röntgenstrålar som har möjligheten att tränga sig igenom fasta ämnen. Det är en elektromagnetisk strålning, som synligt ljus.

Radiografi kan användas på alla material och är oberoende av materialets magnetiska och elektriska egenskaper.
Den kan också användas var du vill för att se vad som finns inuti ett motiv. Det kan vara att kontrollera delen för interna defekter och monteringsfel (till exempel svets- lödnings-, nitnings- och bindningsfel). Den kan också användas för att kontrollera vad som finns inuti en del, om något har fastnat i en ihålig del eller är felinriktad osv.

Även dimensionsmätningar kan göras, till exempel mätning av tjocklek på rör och cylindrar i hydrauliksystem. Särskilda sken-röntgenrör kan också användas för att snabbt undersöka rörliga delar, såsom motorer.