Vad är ett Endoskop?

Vad är ett Endoskop?

Ett endoskop, ibland kallat videoskop och boroskop eller inspektionskamera, kan användas för många ändamål. Om en visuell inspektion (TV-inspektion) behöver göras inuti rör, pannor, cylindrar, motorer, reaktorer, värmeväxlare, turbiner och andra produkter med trånga otillgängliga hål och/eller kanaler, är videoskopet ett viktigt, om inte ett absolut nödvändigt redskap.

Endoskopet är en utveckling av det äldre boroskopet och fiberskopet. Endoskopet fungerar enligt principen att bilden fångas av en liten elektronisk sensor som överför signalerna till en videoprocessor varifrån bilden skickas till en bildskärm/display. Den elektroniska sensorn är placerad i änden av en flexibel fiberoptisk kabel, som kan levereras i längder upp till 30m och med en diameter ner till 2,5mm.

 

Videoskop och endoskop historiskt:

Den visuella inspektionen är förmodligen den äldsta metoden för oförstörande provning. Det är fortfarande en av de viktigaste.

Mängden information som ges vid en visuell inspektion är stor, eftersom information om ytans skick, form, färg och defekta förekomster o.s.v. kan registreras.

Användningen av endoskop och videoskop kompenserar för ögats oförmåga att se runt hörn och dess begränsade upplösningskraft.

Ordet ”endoskop” är av grekiskt ursprung och betyder lätt översatt ”inre syn”.

De första endoskopen – som gjorde att man kunde se in i ihåliga organ eller hål från utsidan – utvecklades för medicinska ändamål.

Från dessa första steg i utvecklingen uppstod flera tekniska redskap som kallas boroskop. Dessa boroskop är och var väldigt fasta redskap, utrustade med linsoptik och en miniatyrglödlampa för belysning.

I nästa generation ersattes glödlampan av fiberoptisk belysning. Detta gjorde att belysningen kunde stärkas avsevärt samt att bättre fotografisk dokumentation möjliggjordes.

Det avgörande utvecklingssteget insågs med konstruktionen av flexibel glasfiberoptik. Detta gjorde det möjligt att inspektera väldigt svåra ytor som inte kan nås i en rak linje.

Som ett alternativ till fiberoptisk bildöverföring kan bilden nu fångas av en liten elektronisk sensor, som överför signalerna till en videoprocessor, varifrån bilden överförs till en högupplöst bildskärm. Detta gör att det med denna teknik, är möjligt att få betydligt längre endoskop jämfört med tidigare.