Köpvillkor

Villkor

____________________________________________________________

 

Allmänt

Dansk NDT Teknik A/S ("NDTshop.se") äger och driver denna webbplats. Detta dokument styr din relation till NDTshop.se ("Webbplats"). Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats (tillsammans "Tjänsterna") omfattas av följande villkor och meddelanden ("Användarvillkoren"). Genom att använda Tjänsterna godkänner du alla användarvillkor, som kan uppdateras av oss då och då. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att ta del av eventuella ändringar som vi kan ha gjort i användarvillkoren.

 

Åtkomst till denna webbplats är tillfälligt tillåten, och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra Tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om denna webbplats av någon anledning inte är tillgänglig någon gång eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar eller hela denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"), som inte drivs av NDTshop.se. NDTshop.se har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem. Din användning av de länkade webbplatserna kommer att omfattas av användarvillkoren och tjänsten som finns på varje sådan webbplats.

 

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy, som anger hur vi ska använda din information, finns på [Integritetspolicy Länk]. Genom att använda denna webbplats samtycker du till den behandling som beskrivs däri och garanterar att alla uppgifter som tillhandahålls av dig är korrekta.

 

Förbud

Du får inte missbruka denna webbplats. Du kommer inte: begå eller uppmuntra ett brott; överföra eller distribuera ett virus, en trojan, mask, en logikbomb eller något annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, i strid med förtroendet eller på något sätt stötande eller obscent, hacka någon aspekt av Tjänsten; skadad data; orsaka irritation för andra användare; kränker rättigheterna för någon annan persons äganderätt, skicka oönskat reklam- eller reklammaterial, vanligen kallat "spam"; eller försöka påverka prestanda eller funktionalitet för någon dator som används eller nås via denna webbplats. Att bryta mot denna bestämmelse skulle medföra ett brott och NDTshop.se kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet för dem.

 

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av denna webbplats eller nedladdning av material som publiceras på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

 

Immateriella rättigheter, programvara och innehåll

De immateriella rättigheterna i all programvara och allt innehåll (inklusive fotografiska bilder) som görs tillgängliga för dig på eller via denna webbplats förblir NDTshop.se eller dess licensgivares egendom och skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna NDTshop.se och dess licensgivare. Du kan lagra, skriva ut och visa innehållet som endast tillhandahålls för eget personligt bruk. Du får inte publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera något av innehållet eller kopiorna av innehållet som levereras till dig eller som visas på denna webbplats och du får inte heller använda något sådant innehåll i samband med något företag eller kommersiellt företag.

 

Försäljningsvillkor

Genom att göra en beställning erbjuder du att köpa en produkt på och omfattas av följande villkor. Alla beställningar är beroende av tillgänglighet och bekräftelse på orderpriset.

Leveranstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och med förbehåll för eventuella förseningar till följd av postförseningar eller force majeure som vi inte ansvarar för.

 

För att ingå avtal med NDTshop.se måste du vara över 18 år och ha ett giltigt kredit- eller betalkort utfärdat av en bank som är godtagbar för oss. NDTshop.se förbehåller sig rätten att avslå en begäran från dig. Om din beställning accepteras kommer vi att informera dig via e-post och vi kommer att bekräfta identiteten på den part som du har ingått avtal med. Detta kommer vanligtvis att vara NDTshop.se eller kan i vissa fall vara en tredje part. Om ett avtal ingås med en tredje part agerar inte NDTshop.se som vare sig agent eller huvudman och avtalet ingås mellan dig själv och den tredje parten och kommer att omfattas av de försäljningsvillkor som de tillhandahåller dig. När du gör en beställning åtar du dig att alla uppgifter du lämnar till oss är sanna och korrekta, att du är en auktoriserad användare av det kredit- eller betalkort som används för att göra din beställning och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för varorna. Kostnaden för utländska produkter och tjänster kan variera. Alla priser som annonseras är föremål för sådana ändringar.

 

(a) Vårt kontrakt

När du gör en beställning får du ett bekräftelsemejl som bekräftar mottagandet av din beställning: detta e-postmeddelande kommer endast att vara en bekräftelse och kommer inte att utgöra godkännande av din beställning. Ett avtal mellan oss kommer inte att bildas förrän vi skickar dig en bekräftelse via e-post att de varor du beställt har skickats till dig. Endast de varor som anges i bekräftelsemejl som skickas vid tidpunkten för avsändningen kommer att ingå i det avtal som bildats.

 

b) Prissättning och tillgänglighet

Medan vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på några varor som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbeställa. Om vi inte kan kontakta dig kommer vi att behandla beställningen som annullerad. Om du avbeställer och redan har betalat för varorna får du full återbetalning.

Leveranskostnader kommer dessutom att debiteras; Sådana extra avgifter visas tydligt i förekommande fall och ingår i den totala kostnaden.

 

c) Betalning

När vi tar emot din beställning utför vi en standardauktoriseringskontroll på ditt betalkort för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att genomföra transaktionen. Ditt kort debiteras vid mottagandet av auktoriseringen. De pengar som tas emot vid debiteringen av ditt kort ska behandlas som en deposition mot värdet av de varor du vill köpa. När varorna har skickats och du har fått ett bekräftelsemejl ska de pengar som betalats som deposition användas som ersättning för värdet av de varor du har köpt enligt bekräftelsemeddelandet.

 

Ansvarsfriskrivning

Materialet som visas på denna webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess noggrannhet. Om det inte uttryckligen anges i strid med den utsträckning som tillåts enligt lag NDTshop.se och dess leverantörer, innehållsleverantörer och annonsörer utesluter härmed uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna antydas i lagar, sedvanerätt eller lagen om eget kapital och ska inte vara ansvariga för några som helst skador, inklusive men utan begränsning till någon direkt, indirekta, speciella, följdskador, eller tillfälliga skador eller skador av förlust av användning, vinster, data eller andra immateriella tillgångar, skada på goodwill eller rykte, eller kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster, som härrör från eller är relaterade till användningen, oförmågan att använda, prestanda eller misslyckanden på denna webbplats eller de länkade webbplatserna och allt material som publiceras där, oavsett om sådana skador kunde förutses eller uppstå i avtal, skadestånd, eget kapital, återbetalning, enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt. Detta påverkar inte NDTshop.se" ansvar för dödsfall eller personskada till följd av dess vårdslöshet, bedrägliga förvrängning, felaktig framställning av en grundläggande fråga eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

 

Länka till denna webbplats

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att du föreslår någon form av förening, godkännande eller samarbete från vår sida där ingen finns. Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Denna webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av denna webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länktillstånd utan föregående meddelande.

 

Ansvarsfriskrivning när det gäller äganderätt till varumärken, bilder av personligheter och upphovsrätt från tredje part.

Förutom där uttryckligen anges om motsatsen är alla personer (inklusive deras namn och bilder), varumärken och innehåll, tjänster och/eller platser som presenteras på denna webbplats inte på något sätt associerade, länkade eller anslutna till NDTshop.se och du bör inte förlita dig på förekomsten av en sådan anslutning eller association. Alla varumärken/namn som presenteras på denna webbplats ägs av respektive varumärkesägare. Om ett varumärke eller varumärke hänvisas till det används det endast för att beskriva eller identifiera produkterna och tjänsterna och inte på något sätt är ett påstående om att sådana produkter eller tjänster är godkända av eller kopplade till NDTshop.se.

 

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla NDTshop.se, dess direktörer, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och dotterbolag skadeslösa från alla anspråk, skadestånd, skadestånd och/eller kostnader (inklusive, men inte begränsat till, juridiska avgifter) som uppstår till följd av din användning av denna webbplats eller ditt brott mot användarvillkoren.

 

Variation

NDTshop.se har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra, ta bort eller variera Tjänsterna och/eller någon sida på denna webbplats.

 

Ogiltigförklaring

Om någon del av användarvillkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) kommer verkställbarheten för någon annan del av Användarvillkoren inte att påverkas av alla andra klausuler som förblir i full kraft och verkan. Om en klausul/underklausul eller del av en klausul/underklausul i möjligaste mån kan brytas för att göra den återstående delen giltig, ska klausulen tolkas i enlighet med detta. Alternativt samtycker du till att klausulen ska rättas till och tolkas på ett sådant sätt att det liknar den ursprungliga innebörden av klausulen/underklausulen som är tillåten enligt lag.

 

Klagomål

Vi tillämpar ett klagomålshanteringsförfarande som vi kommer att använda för att försöka lösa tvister när de först uppstår, vänligen meddela oss om du har några klagomål eller kommentarer.

 

Avstående

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och rättsmedel i alla andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

 

Hela avtalet

Ovanstående användarvillkor utgör parternas hela avtal och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal mellan dig och NDTshop.se. Varje avstående från tillhandahållande av användarvillkoren träder endast i kraft om de är skriftliga och undertecknade av en direktör för NDTshop.se.