Vad är Penetrantprovning?

Vad är Penetrantprovning?

Penetrant, eller kapillär vätskeprovning, är en oförstörande provmetod för att upptäcka defekter som når ytan av icke-porösa material. Den kan användas för att hitta defekter som sprickor, porositeter, springor och läckor i stål, gjutgods, plast, keramik och liknande.

Ett färgat eller fluorescerande penetrant appliceras på ytan av det rengjorda föremålet. Denna vätska tränger genom även mycket små defekter på ytan genom en kapillärverkan. Överskott av penetrant vätska avlägsnas från ytan och efter applicering av en framkallningsvätska kan defekten ses antingen direkt eller under ultraviolett belysning.

Penetrantprovning historiskt:

Sedan urminnes tider har metoden som använts varit att lösa upp riven krita i alkohol eller, när det gäller heta ytor, i vatten.

Ytan som skulle undersökas med avseende för sprickor osv, smetades först in med fotogen och rengjordes igen och till sist målades sprit/kritlösningen på.

När väl slammet hade avdunstat fanns det torra kritlagret kvar och eventuella sprickor kunde upptäckas genom mörka strimmor av petroleum på den vita kritytan.

Det är denna metod som nu har vidareutvecklats till Penetrant (Kapillärvätska) prover, där fotogen har ersatts av ett kapillärfärgämne och sprit/kritlösningen har ersatts av en framkallare. Båda finns tillgängliga på aerosolflaskor.

Utöver det har speciella rengöringsvätskor utvecklats och finns nu också även på aerosolflaskor. Ett sådant Penetrant-kit finns givetvis här i butiken.

Fördelen med att förvara vätskorna i aerosolflaskor är att du har en rimlig garanti för att alltid ha rena och hälsosamma vätskor tillgängliga.

Metoden kräver mindre investeringar och burkarna är lätta att transportera och tar upp en väldigt liten plats vid prover. Användaren måste dock ta väl hand om varje tillfälle den ska användas samt utföra processen korrekt.

Kapillärmetoden är ganska långsam vid prover av större ytor, medan den kan vara mycket snabb att använda vid flertalet produktioner i mindre delar. Det är sedan möjligt att automatisera metoden genom att ha vätskorna i bad och föra bitarna i transportörer genom de olika baden, som kan göras ytterligare effektivt med ultraljudsbad. Endast själva inspektionen för defekter görs manuellt, även detta kan göras automatiskt med optisk igenkänning för mönster.