Farmaceutisk

Med strikta hygienstandarder behövs regelbundna underhållsinspektioner och kvalitetssäkringar med avancerade endoskop (eller videoskop) vid tillverkning av produkter och utrustning. 

Kvalitetssäkring och underhåll vid produktion av läkemedel och liknande är av yttersta vikt. Därför väljer många av våra kunder och partners X2000-videoskopet för visuell inspektion till hälften av det ordinarie marknadspriset jämfört med våra konkurrenters avancerade system.

preload spinner