Vad är Skikttjockleksmätning?

Vad är Skikttjockleksmätning?

Tjockleken på beläggningar av metalliska substrat kan mätas med enkla metoder när beläggningen och substratet har märkbart olika magnetiska eller elektriska egenskaper. Tjockleken på icke-ferromagnetiska beläggningar på ferromagnetiska substrat mäts enklast med utrustning baserade på magnetiska eller elektromagnetiska principer.

De magnetiska metoderna används främst för att mäta tjockleken på färger, plaster och icke-magnetiska metallbeläggningar på "mjukt" stål, d.v.s. hårdhet på stål upp till 550-600 HV.
Mer exakta och reproducerbara mätningar erhålls med elektromagnetiska induktiva metoder.

Det icke-ferromagnetiska skiktet bildar en öppning i den magnetiska kretsen mellan basmaterialet och mätsonden. Induktansen i en spole med järnkärna eller i en transformatorkärna beror på öppningens storlek.

Förändringar i induktansen kan med hjälp av lämplig elektronik omvandlas till ett mått på beläggningens tjocklek som avläses på en display.

Historisk Skikttjockleksmätning:

Korrosionsskydd eller dekorativa beläggningar har alltid behövt en viss tjocklek för att fylla sitt syfte. För många år sedan väcktes därför önskemål om apparater som gör det möjligt att snabbt och relativt exakt mäta beläggningstjockleken på metaller.

Med stål som huvudsakligt konstruktionsmaterial föll det sig naturligt att redan från början fokusera på den magnetiska attraktionskraften som tydligt minskar med avståndet när en magnet avlägsnas från ett stålämne. Den fjäderbelastade magneten som tjockleksmätare uppfann i det närmaste sig själv.

Tyvärr var noggrannheten inte särskilt imponerande, så i takt med att halvledartekniken utvecklades och lätta och stabila förstärkare utvecklades som kunde registrera mycket små förändringar i elektromagnetiska kretsar, skapades ett antal ständigt förbättrade apparater som använde sig av magnetiska induktiva principer. I början av 1960-talet fanns det redan apparater som var lika bra som de som används i dag, men de var ganska klumpiga och inte alldeles billiga. Utvecklingen sedan dess har främst gått ut på att utveckla mer användarvänliga apparater.