Vad är NDT? (Non-Destructive Testing)

Non-Destructive Testing

Känd som OFP som står för Oförstörande Provning eller NDT (Non Destructive Testing), ett samlingsnamn som inkluderar; inspektion, visuell inspektion, oförstörande utvärderingar, ultraljud, magnetisk och penetrant tester, virvelströmsutrustning och mer. Här kan du hitta förklaringar och olika definitioner gällande de olika ämnena.


Vad är tillverkningskontroll?

Utvecklingen av oförstörande testmetoder började för flera år sedan när svetsning blev allt vanligare och det fanns ett behov att kontrollera kvalitén av svetsarna.  

Oförstörande testmetoder såsom röntgen, ultraljud, penetrant (kapillär vätskeundersökning), magnetiska partiklar m.m. användes för att upptäcka defekter som hade uppstått under- eller till följd av tillverkningsprocesserna. Dessa testmetoder hänvisas ofta gemensamt som OFP - Oförstörande provning.


Medan kraven för kontroll av tillverkningen ökade, blev valen för olika metoder, procedurer samt avslagskriterier väldigt väldefinierade och är idag till stor del bestämda som normer och standarder både nationellt och internationellt.

Vad är tillståndsövervakning?

Situationen är helt annorlunda i underhållningsfasen, där vi talar om användningen av oförstörande testmetoder för skickövervakning.

Här är kunskapen om nedbrytningsprocessen för materialet i en given miljö för ett givet material i en given struktur avgörande för valet av testmetoderna som kan användas för skickbedömningen. Utöver det är acceptans- och avslagskriterierna sällan väldefinierade i förväg, då de beror på bland annat design, nivån av försämring och de faktiskt fungerande förhållandena.

Därav måste man i många fall ignorera de kriterier som definieras utifrån en interaktion mellan flera parametrar, vilket måste identifieras kvalitativt och kvantitativt genom de olika metoderna för skickövervakning.

I bedömningsfasen för skicket blir det därför ofta nödvändigt - för att beskriva tillståndet för ett material eller komponent - att kombinera flera testmetoder.

Det är därav inte möjligt att välja kontrollmetoder och kriterier för acceptans samt bortskaffande i fasen för övervakning av underhållsskick tills det finns tydliga drift och materialtekniska kunskaper om de möjliga nedbrytningsmekanismerna samt deras potentiella effekt på materialet.

I det ovanstående menas det så att i skickövervakningsfasen endast kommer vara möjligt att standardisera ansökningsprocedurerna för icke-förstörande testmetoder inom vissa feltypsområden, medan metodvalen, acceptans- och avslagskriterier kommer i de flesta fall inte definieras som standard.

Historiska OFP händelser

•    1854 Hartford, Connecticut: Efter en våldsam pannexplosion som dödade 21 och skadade ytterligare 50 människor, stiftar delstaten Connecticut en lag som kräver årlig inspektion (visuell i detta fall) av pannor.

•    1880–1920 Metoden "Oil and Whiting" för sprickdetektering används av järnvägsindustrin för större metallföremål. Utspädd olja applicerades på arbetsstycket, som sedan målades med en vit yta som torkade till damm. Olja som sipprar från sprickor framhävs i den torra y ytan så att sprickan kunde ses. Detta var föregångaren till moderna vätskepenetrationstester.

•    1895 Wilhelm Conrad Röntgen upptäcker röntgen. I sin första rapport nämner han möjligheten att använda inspektion och felsökning.

•    1920 - Dr. H. H. Lester börjar utveckla industriell röntgen för metaller.  

•    1924 - Lester använder röntgen för att inspektera gjutgods innan installation i ett ångkraftverk från Boston Edison Company.

•    1926 Det första virvelströmsinstrumentet kan användas för tjockleksmätning.

•    1927–1928 Magnetiska induktionssystem för att upptäcka sprickor i järnvägsspår utvecklades av Dr Elmer Sperry och H.C. Drake.

•    1929 Testning av magnetiska partiklar och tillhörande utrustning genomgår banbrytande utveckling (A.V DeForest and F.B. Doane) nämner möjligheten att använda vid inspektion och felsökning.

•    1930 Robert F. Mehl demonstrerar röntgenbilder med gammastrålning från radium, som kan penetrera tjockare komponenter än tidigare röntgenapparater på den tiden.

•    1935–1940 Kapillär vätskeprovning /Penetrant) utvecklas (Betz, Doane och Deforest).

•    1935–1940 Hvirvelström redskap utvecklas (H.C Knerr,C. Farrow, Theo Zuschlag och Fr. F. Foerster).

•    1940–1944 Ultraljud testmetoder utvecklas i USA av Dr Floyd Firestone.

•    1946 Första neutron röntgenbilden produceras av Peters.

•    1950 “Schmidt hammaren”, även kallas “Schweizerhammaren” uppfinns. Redskapet blir världens första patenterade “oförstörande testmetod” för betong.

•    1950 J. Kaiser introducerar akustisk emission som en OFP-metod.