Vad är Laserinducerad Nedbrytningsspektroskopi (LIBS)?

Laserinducerad Nedbrytningsspektroskopi (LIBS)

Som namnet lyder bygger LIBS-metoden på laser och fungerar genom att pulsera en högenergilaser på material för att lösgöra joniserad plasma som sedan kan mätas och identifieras utifrån plasmasignaturen.

Den stora fördelen med LIBS är storleken på utrustningen som i våra nya produkter är handhållna och väldigt lätta att använda.

Utrustningen används främst för att sortera uppgifter. Dessutom kan analysen användas för att undersöka det kemiska sambandet mellan artiklar och komponenter där det är otillåtet/ olämpligt att skära upp prover.